Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Heeft u nog vragen? [email protected]

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn ondergenoemde voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden vindt u terug op www.allspotson.com. Wanneer u een bestelling plaatst of een aanbieding accepteert, aanvaardt u deze voorwaarden.
 

Artikel 2 - Aanbiedingen en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Allspotson behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

2.2 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.Allspotson garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 

Artikel 3 - Overeenkomsten

3.1 De overeenkomst komt pas tot stand wanneer u als koper een bestelling plaatst en deze door Allspotson geaccepteerd wordt. Allspotson is gerechtigd een bestelling te weigeren wanneer naar haar mening het doorzetten van de overeenkomst schade aan Allspotson zal berokkenen of schade aan de relatie tussen beide partijen van de overeenkomst toebrengt.
 

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen op www.allspotson.com zijn in de valuta Euro (€) en zijn inclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij het artikel of in de aanbieding. Betaling dient (in geval van vooruitbetaling) binnen 8 dagen na orderdatum te geschieden.

4.2 Indien u als koper de bestelling op rekening geleverd krijgt, geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen na factuurdatum. Indien u deze termijn overschrijdt en de vordering door aanmaning of ter incasso wordt uitbesteedt dan zullen bijkomende administratiekosten, vorderingskosten van het incassobureau en vertragingsrente van 1% per maand berekend worden. Vertragingsrente wordt berekend vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden. Wanneer u in gebreke blijft en de betaling uitblijft, behoudt Allspotson zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
 

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

5.1 Allspotson blijft geheel eigendom van alle geleverde goederen totdat u hetgeen u op basis van een overeenkomst verschuldigd bent volledig heeft voldaan.
 

Artikel 6 - Orderstatus

6.1 Om uw orderstatus in te zien kunt u inloggen op de website en in uw account de status bekijken. Elke keer als er iets veranderd, wordt u door automatisch gegenereerde berichten op de hoogte gesteld per e-mail
 

Artikel 7 - Levering

7.1 De door Allspotson verstrekte levertijden zijn indicatief echter is de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden. Levering zal gebeuren op het door u opgegeven afleveradres onder uw eigen accountgegevens.
 

Artikel 8 - Reclamatie en aansprakelijkheid

8.1 Na ontvangst van uw bestelling heeft u de plicht het artikel te controleren of het aan de overeenkomst beantwoordt, mocht dit niet zo zijn dan dient u Allspotson hiervan per e-mail of anderzijds schriftelijk op de hoogte te stellen.

8.2 Indien het duidelijk is dat de artikelen niet conform de overeenkomst voldoen dan heeft Allspotson de keus om deze te vervangen tegen nieuwe artikelen welke zonder bijkomende kosten nageleverd zullen worden dan wel de aanschafwaarde terug te betalen mits deze reeds is voldaan door de koper. Schade die door de koper zelf is toegebracht door "eigen reparatie" of anderszins is definitief uitgesloten van enigerlei garantie of reclamatie. Indien u de artikelen om welke reden niet wilt hebben kunt u deze binnen 14 dagen retourneren mits deze ongebruikt en nog in ongeopende verpakking zit en geheel vrij van gebruiksporen is. Bijkomende kosten voor het retourzenden zijn dan wel voor rekening van consument.
 

Artikel 9 - Verzending en risico

9.1 De gekozen verzendwijze is voor eigen risico als het gaat om verzending per brievenbuspost voor zowel Belgie als Nederland. Pakketpost daarentegen is verzekerd voor verlies en schade, de afhandeling zal geschieden door Allspotson. In geval van schade of verlies zal het beschadigde opnieuw en kostenloos aangeboden worden, dit geldt niet voor zogenaamde brievenbuspost stukken. Er wordt veel zorg besteedt aan het verpakken en verzenden van uw bestelling, desondanks kan uw bestelling onderweg schade oplopen. Indien de consument een brievenbusstuk toch als pakketpost wenst te ontvangen kan dat tegen een meerprijs.
 

Artikel 10 - Gebruik van deze website

10.1 Deze website of een onderdeel van deze website mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, of op enige andere wijze commercieel geëxploiteerd worden zonder schriftelijke toestemming van Allspotson. Allspotson behoudt zich het recht voor haar diensten te weigeren, en /of orders te annuleren als zij van mening is dat de klant handelt in strijd met de wet of dat de relatie schadelijk kan zijn voor de belangen van Allspotson.
 

Artikel 11 - Overmacht

11.1 In geval van overmacht behoudt Allspotson zich het recht voor om naar eigen keuze de uitvoering van uw bestelling ofwel overeenkomst te ontbinden of op te schorten. Dit met schriftelijke mededeling aan u en zonder dat Allspotson gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit, gezien de situatie, redelijk is.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die Allspotson niet kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch van rechtswege.
 

Artikel 12 - Toepasselijk recht

12.1 Op alle aanbiedingen, acties en overeenkomsten evenals de hier beschreven voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. geschillen tussen partijen zullen, in geval van een rechtszaak, uitsluitend voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter.
 

Artikel 13 - Privacy verklaring

13.1 Allspotson respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

13.2 Allspotson zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen noch verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.Allspotson gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, emailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij www.allspotson.com  zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

13.3 Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat in uw account wijzigen door het vinkje bij "nieuwsbrief ontvangen" uit te vinken of door een e-mail te sturen naar [email protected].
 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »